logod2 1

LÕI LỌC KHÍ MÁY NÉN KHÍ Lõi Lọc Khí Fusheng

MÁY NÉN KHÍ CHICAGO PNEUMATIC

cq5dam.web.950.950 5 copy

Lõi Lọc Khí Fusheng
Xem cỡ ảnh lớn
Tên sản phẩm: Lõi Lọc Khí Fusheng
Part number: Lõi Lọc Khí Fusheng
Giá:

FUSHENG FILTER

Model: T5, T10, T15, T20, T40, T60, T75, T125, T175, T250, T300

Model: T 5, T 10, T 15, T 20, T 40, T 60, T 75, T 125, T 175, T 250, T 300

Model: T-5, T-10, T-15, T-20, T-40, T-60, T-75, T-125, T-175, T-250, T-300

FUSHENG FILTER ELEMENTS

AET5, AET10, AET15, AET20, AET40, AET60,

AET75, AET125, AET175, AET250, AET300

AET 5, AET 10, AET 15, AET 20, AET 40, AET 60,

AET 75, AET 125, AET 175, AET 250, AET 300,

AET-5, AET-10, AET-15, AET-20, AET-40, AET-60,

AET-175, AET-125, AET-175, AET-250, AET-300