logod2 1

LÕI LỌC KHÍ MÁY NÉN KHÍ Lõi Lọc Khí Ingersoll Rand

MÁY NÉN KHÍ CHICAGO PNEUMATIC

cq5dam.web.950.950 5 copy

Lõi Lọc Khí Ingersoll Rand
Xem cỡ ảnh lớn
Tên sản phẩm: Lõi Lọc Khí Ingersoll Rand
Part number: Lõi Lọc Khí Ingersoll Rand
Giá:

HOUSING FILTER

Flow (m3/m)

@ 7 bar g (100psig)

FILTER ELEMENTS

Q.ty Elements

TYPE GP

TYPE HE

TYPE AC

TYPE DP

IR Type 19

0.53

88342977

88343009

88343066

88343033

1

IR Type 40

1.12

88342985

88343017

88343074

88343041

1

IR Type 64

1.80

88342993

88343025

88343082

88343058

1

IR Type 123

3.45

88343124

88343157

88343215

88343181

1

IR Type 216

6.05

88343132

88343165

88343223

88343199

1

IR Type 275

7.70

88343140

88343173

88343231

88343207

1

IR Type 350

9.80

88344239

88344247

88344262

88344254

1

IR Type 481

13.46

88343272

88343306

88343363

88343330

1

IR Type 563

15.76

88343280

88343314

88343371

88343348

1

IR Type 706

19.76

88343298

88343322

88343389

88343355

1

IR Type 850

23.80

88343421

88343454

88343512

88343488

1

IR Type 1100

30.80

88343439

88343462

88343520

88343496

1

IR Type 1380

38.63

88343447

88343470

88343538

88343504

1