logod2 1

MÁY NÉN KHÍ PISTON Máy Nén Khí Desran W-1.2/30 Medium

MÁY NÉN KHÍ CHICAGO PNEUMATIC

cq5dam.web.950.950 5 copy

Máy Nén Khí Desran W-1.2/30 Medium
Xem cỡ ảnh lớn
Tên sản phẩm: Máy Nén Khí Desran W-1.2/30 Medium
Part number: W-1.2/30 Medium
Giá:

 

Model Discharge Pressure
Mpa
Capacity
m3/min
Power
KW
RPM
W-0.35/30 3.0 0.35 5.5 600
W-0.5/30 3.0 0.5 7.5 730
W-0.6/25 2.5 0.6 7.5 850
W-0.63/30 3.0 0.63 7.5 880
W-0.7/25 2.5 0.7 7.5 900
W-0.8/20 2.0 0.8 7.5 920
W-0.8/40 4.0 0.8 11.0 700
W-1.0/40 4.0 1.0 15.0 750
W-1.0/30 3.0 1.0 11.0 800
W-1.2/25 2.5 1.2 11.0 900
W-1.2/30 3.0 1.2 15.0 800
W-1.5/25 2.5 1.5 18.5 880
W-1.4/3.0 3.0 1.4 18.5 860
2W-1.6/40 4.0 1.6 2*11 700
2W-2/30 3.0 2.0 2*11 800
2W-2/40 4.0 2.0 2*15 750
2W-2.4/25 2.5 2.4 2*11 900
W-3.5/30 3.0 3.5 30.0 800
W-4.2/30 3.0 4.2 37.0 850