logod2 1

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT Máy Nén Khí Trục Vít Desran Máy Nén Khí Desran DSR-30AV Variabe Speed

MÁY NÉN KHÍ CHICAGO PNEUMATIC

cq5dam.web.950.950 5 copy

Máy Nén Khí Desran  DSR-30AV Variabe Speed
Xem cỡ ảnh lớn
Tên sản phẩm: Máy Nén Khí Desran DSR-30AV Variabe Speed
Part number: DSR-30AV Variabe Speed
Giá:
Model DSR-7.5AV DSR-10AV DSR-15AV DSR-20AV DSR-25AV DSR-30AV DSR-30AZV DSR-40AV
Capacity /Pressure   (m³.min/Mpa) 0.25-0.85/0.7 0.36-1.2/0.7 0.51-1.7/0.7 0.7-2.4/0.7 0.93-3.1/0.7 1.14-3.8/0.7 1.14-3.8/0.7 1.56-5.2/0.7
0.23-0.78/0.8 0.33-1.1/0.8 0.48-1.6/0.8 0.66-2.2/0.8 0.87-2.9/0.8 1.05-3.5/0.8 1.05-3.5/0.8 1.5-5.0/0.8
0.19-0.65/1.0 0.28-0.95/1.0 0.42-1.4/1.0 0.6-2.0/1.0 0.81-2.7/1.0 0.96-3.2/1.0 0.96-3.2/1.0 1.29-4.3/1.0
0.15-0.5/1.3 0.24-0.8/1.3 0.36-1.2/1.3 0.51-1.7/1.3 0.66-2.2/1.3 0.87-2.9/1.3 1.11-3.7/1.3
Motor (KW) 5.5 7.5 11 15 18.5 22 22 30
(HP) 7.5 10 15 20 25 30 30 40
Noise dB(A) 65±2 66±2 68±2 68±2 69±2 69±2 69±2 69±2
Pipe Diameter  G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G1 1/4 G1 1/4 G1 1/4 G1 1/4
 Weight (kg) 210 210 365 365 525 550 570 610
Dimension  L(mm) 750 750 950 950 1100 1100 1300 1100
W(mm) 650 650 800 800 1000 1000 850 1000
H(mm) 825 825 1130 1130 1240 1240 1115 1240
Cooling air Flow 
( m³/min)
23 23 91 91 100 100 100 100