logod2 1

PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ Phụ tùng máy nén khí Ingersoll Rand * Ingersoll Rand Type 30 Model 10T Parts and Kits *

MÁY NÉN KHÍ CHICAGO PNEUMATIC

cq5dam.web.950.950 5 copy

*       Ingersoll Rand Type 30 Model 10T Parts and Kits     *
Tên sản phẩm: * Ingersoll Rand Type 30 Model 10T Parts and Kits *
Part number: 10T
Giá:

                   

 

Ingersoll Rand 30215206 Compressor Part Replacement
L.P. 4-1/2" Piston
$94.50

 

 

Ingersoll Rand 30217202 Compressor Part Replacement
Connecting Rod Type 30
$108.00

 

 

Ingersoll Rand 30217319 Compressor Part Replacement
Connecting Rod Type 30
$108.00

 

 

Ingersoll Rand 30296552 Filter Equivalent
OEM Filter Equivalent 0.75" X 8" X 0.75"
$3.15

 

 

Ingersoll Rand 30297097 Compressor Part Replacement
Piston Pin
$26.00

 

 

Ingersoll Rand 30297105 Compressor Part Replacement
Piston Pin
$28.00

 30418826_-_thumbnail

Ingersoll Rand 30418826 Equivalent Gasket Kit
Model Number 10T
$44.00

32012957_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32012957 Air Intake Filter Replacement
Pleated Media 6" X 6" X 6"
$8.33

32127490_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32127490 Equivalent Valve/Head Rebuild Kit
Model Numbers 10T and 15T
$100.00

32132979_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32132979 Equivalent Bearing/Rod Kit
Model Numbers 10T, 10T2, and 10T3NL
$494.00

32133035_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32133035 Equivalent Ring/Gasket Kit
Model Number 10T
$80.00

 

 

Ingersoll Rand 37138096 Equivalent Ring Kit
Model Numbers 10T (L.P.), 20T (H.P.), and 25T (H.P.)
$18.00

37138104_-_thumbnail

Ingersoll Rand 37138104 Equivalent Ring Kit
Model Numbers 10T (H.P.) and 57T (H.P.)
$20.50

 

 

Ingersoll Rand OK-10T Compressor Kit Replacement
Major Overhaul Kit Model 10T
$658.00

 

 

Ingersoll Rand W75296T230 Compressor Part Replacement
Cylinder
$310.00

 

 

Ingersoll Rand R47245 Compressor Part Replacement
Crankpin Bushing
$51.00

 

 

Ingersoll Rand W75296T220 Compressor Part Replacement
Cylinder
$260.00