logod2 1

PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ Phụ tùng máy nén khí Ingersoll Rand * Ingersoll Rand Type 30 Model 10T3NL Parts and Kits *

MÁY NÉN KHÍ CHICAGO PNEUMATIC

cq5dam.web.950.950 5 copy

*       Ingersoll Rand Type 30 Model 10T3NL Parts and Kits     *
Tên sản phẩm: * Ingersoll Rand Type 30 Model 10T3NL Parts and Kits *
Part number: 10T3NL
Giá:

 

 

  

32012957_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32012957 Air Intake Filter Replacement
Pleated Media 6" X 6" X 6"
$8.33

32015109_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32015109 Equivalent Ring Kit
Model Numbers 5T2NL (L.P.) and 10T3NL (L.P.)
$70.00

 

 

Ingersoll Rand 32015125 Equivalent Ring Kit
Model Number 10T3NL (H.P.)
$320.00

 

 

Ingersoll Rand 32132953 Compressor Kit Replacement
Valve/Gasket Kit Type 30, Model 10T3NL
$109.00

 

 

Ingersoll Rand 32132961 Compressor Kit Replacement
Ring/Gasket Kit
$514.00

32132979_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32132979 Equivalent Bearing/Rod Kit
Model Numbers 10T, 10T2, and 10T3NL
$494.00

 

 

Ingersoll Rand 37126729 Compressor Kit Replacement
Gasket Kit
$49.00

 

                 

Ingersoll Rand OK-10T3NL Compressor Kit Replacement
Major Overhaul Kit Model 10T3NL
$1,115.00