logod2 1

PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ Phụ tùng máy nén khí Ingersoll Rand * Ingersoll Rand Type 30 Model 15T Parts and Kits *

MÁY NÉN KHÍ CHICAGO PNEUMATIC

cq5dam.web.950.950 5 copy

*       Ingersoll Rand Type 30 Model 15T Parts and Kits     *
Tên sản phẩm: * Ingersoll Rand Type 30 Model 15T Parts and Kits *
Part number: 15T
Giá:

 

 

  30418834_-_thumbnail

Ingersoll Rand 30418834 Equivalent Gasket Kit
Model Number 15T
$46.00

 

 

Ingersoll Rand 32003642 Compressor Part Replacement
H.P. Connecting Rod
$57.50

 

 

Ingersoll Rand 32003659 Compressor Part Replacement
L.P. Connecting Rod
$62.50

32012957_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32012957 Air Intake Filter Replacement
Pleated Media 6" X 6" X 6"
$8.33

 

 

Ingersoll Rand 32015174 Compressor Kit Replacement
Piston Ring Kit
$23.50

 

 

Ingersoll Rand 30215198 Compressor Part Replacement
H.P. Piston
$76.00

 

 

Ingersoll Rand 30288385 Compressor Part Replacement
Piston Pin
$6.75

 

 

Ingersoll Rand 30288427 Compressor Part Replacement
Piston Pin
$7.50

32127490_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32127490 Equivalent Valve/Head Rebuild Kit
Model Numbers 10T and 15T
$100.00

32127516_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32127516 Replacement Bearing/Rod Kit
Model Numbers 15T, 15T2, 15T4, 15V/VT, 20T, 20T2, 20V/VT, 25T, 25T2, and 30T
$345.00

32132979_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32132979 Equivalent Bearing/Rod Kit
Model Numbers 10T, 10T2, and 10T3NL
$494.00

32133035_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32133035 Equivalent Ring/Gasket Kit
Model Number 10T
$80.00

32198376_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32198376 Replacement Ring Kit
Low Pressure Ring Kit
$23.50

 


Ingersoll Rand 32218869 Equivalent Ring/Gasket Kit
Model Number 15T
$95.00

 

 

Ingersoll Rand 37138096 Equivalent Ring Kit
Model Numbers 10T (L.P.), 20T (H.P.), and 25T (H.P.)
$18.00

37138104_-_thumbnail

Ingersoll Rand 37138104 Equivalent Ring Kit
Model Numbers 10T (H.P.) and 57T (H.P.)
$20.50

 

 

Ingersoll Rand 37138138 Equivalent Ring Kit
Models Numbers 15T (H.P.), 20T2 (H.P.), 64 (H.P.), and 71T (H.P.)
$20.00

 

 

Ingersoll Rand OK-15T Compressor Kit Replacement
Major Overhaul Kit Model 15T
$536.50

 

 

Ingersoll Rand W75296T350 Compressor Part Replacement
Cylinder
$200.00

 

 

Ingersoll Rand W75296T370 Compressor Part Replacement
Cylinder
$160.00

 

                        

Ingersoll Rand R47248 Compressor Part Replacement
Crankpin Bushing
$35.00