logod2 1

PHỤ TÙNG MÁY NÉN KHÍ Phụ tùng máy nén khí Ingersoll Rand * Ingersoll Rand Type 30 Model 15T4 Parts and Kits *

MÁY NÉN KHÍ CHICAGO PNEUMATIC

cq5dam.web.950.950 5 copy

*       Ingersoll Rand Type 30 Model 15T4 Parts and Kits     *
Tên sản phẩm: * Ingersoll Rand Type 30 Model 15T4 Parts and Kits *
Part number: 15T4
Giá:

 

32012957_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32012957 Air Intake Filter Replacement
Pleated Media 6" X 6" X 6"
$8.33

32127516_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32127516 Replacement Bearing/Rod Kit
Model Numbers 15T, 15T2, 15T4, 15V/VT, 20T, 20T2, 20V/VT, 25T, 25T2, and 30T
$345.00

32134017_-_thumbnail

Ingersoll Rand 32134017 Equivalent Head/Valve Rebuild Kit
Model Numbers 15T4 and H15T4
$157.00

                       

 

Ingersoll Rand 32257933 Equivalent Ring/Gasket Kit
Model Numbers 15T4 and H15T4
$810.00

 

 

Ingersoll Rand 37007408 Equivalent Gasket Kit
Model Number 15T4/H15T4
Call For Pricing

 

 

Ingersoll Rand 37138344 Equivalent Ring Kit
Model Numbers 7T4 (H.P.) and 15T4/H15T4 (H.P.)
$157.00

 

 

Ingersoll Rand 37138351 Compressor Kit Replacement
Piston Ring Kit
$600.00

 

 

Ingersoll Rand OK-15T4 Compressor Kit Replacement
Major Overhaul Kit Model 15T4
$1,456.00