logod2 1

MÁY NÉN KHÍ CHICAGO PNEUMATIC

cq5dam.web.950.950 5 copy

Lọc tách SCR  21200110
Xem cỡ ảnh lớn
Tên sản phẩm: Lọc tách SCR 21200110
Part number: 21200110
Giá:

 

MODEL

SOTRAS REF

TYPE

ORIGINAL REF

SCR 10

DB 2002

Separator

21200531

 

SA 7122

Air filter

17200210

SCR 100

DB 2024

Separator

21203292

 

SA 6036

Air filter

17203293

SCR 120

DB 2024

Separator

21203292

 

SA 6036

Air filter

17203293

SCR 15

DB 2003

Separator

21200109

   

Air filter

17200218

SCR 20 up to series No 210001

DB 2009

Separator

21200110

   

Air filter

17200218

SCR 25 up to series No 210137

DB 2009

Separator

21200110

   

Air filter

17201530

SCR 25

DB 2006

Separator

21200201

 

SA 6116

Air filter

17202550

SCR 30 up to series No 210147

DB 2009

Separator

21200110

   

Air filter

17201530

SCR 30

DB 2006

Separator

21200201

 

SA 6116

Air filter

17202550

SCR 40 up to series No 187798

DB 2012

Separator

21203391

 

SA 6028

Air filter

17200001