logod2 1

MÁY NÉN KHÍ CHICAGO PNEUMATIC

cq5dam.web.950.950 5 copy

Oil Filter XYGL70
Xem cỡ ảnh lớn
Tên sản phẩm: Oil Filter XYGL70
Part number: XYGL70
Giá:

Overview

Máy nén khí Oil Filter XYGL70

Filter Dimensions

Weight (lbs) A B C D E F G H BAR1 BAR2
8.82 6.27" 3.70" - - - - - 14.78" - -

1 Bypass Valve Opening Pressure 2 Anti-Drainback Valve