logod2 1

MÁY NÉN KHÍ CHICAGO PNEUMATIC

cq5dam.web.950.950 5 copy

Van điều khiển CK330A
Xem cỡ ảnh lớn
Tên sản phẩm: Van điều khiển CK330A
Part number: CK330A
Giá:

Phụ kiến máy nén khí Van CK330A là van báo mức chân không của lọc khí. giá trị on-off được cài đặt  sẵn theo tiêu chuẩn chính hãng.

Lọc khí/Air filter

 Lọc tách Air/oil separate

 Lọc dầu/Oil filter

117

P011003

XYAF012MAB

117

P011009

XYGSE005A

117

P002230

XYGL70

121

P011003

XYAF012MAB

121

P011004

XYGSE009A

121

P002230

XYGL70

123

P011003

XYAF012MAB

123

P011004

XYGSE009A

123

P002230

XYGL70

125

P002100

K2337

125

P010490

XYGSE013A

125

P002230

XYGL70

127

P002100

K2337

127

P010490

XYGSE013A

127

P002230

XYGL70

129

P002108

KW2448

129

P003214

XYGSE022A

129

P002230

XYGL70

131

P002108

KW2448

131

P003214

XYGSE022A

131

P002230

XYGL70

0183A

P011918

0183-19-02-00

0183A

P011889

DBP287

0183A

P005276

XYGL180

185

P005008

073-19-07

185

P002474

9472905W

185

P002230

XYGL70

055A

P002108

KW2448

055A

P003214

XYGSE022A

055A

P002208

W962

261

P002100

K2337

261

P011919

DB2138

261

P002230

XYGL70

263

P011003

XYAF012MAB

263

P011004

XYGSE009A

263

P002230

XYGL70

265

P002100

K2337

265

P011919

DB2138

265

P002230

XYGL70

267

P002100

K2337

267

P011919

DB2138

267

P002230

XYGL70

181

P011887

0181-19-02

181

P011102

XYGSE009A

181

P004242

STZX2-100*10

183

P011918

0183-19-02-00

183

P011889

DBP287

183

P005276

XYGL180

45

P009309

Q/GN001-070-200

45

P011448

XYGSE028A

45

P002230

XYGL70

133

P009305

Q/GN001-070-160

133

P011448

XYGSE028A

133

P002229

XYGL100

135

P009305

Q/GN001-070-160

135

P011448

XYGSE028A

135

P002229

XYGL100

137

P007355

Q/GN001-070-220

137

P010428

XYGSE034A

137

P002229

XYGL100

139

P007355

Q/GN001-070-220

139

P010428

XYGSE034A

139

P002229

XYGL100